Yksinäisyyttä vastaan arjessa

Maritta Schavikin kirjoitti 17.04.2018

Yksinäisyys ja sen aiheuttamat moninaiset ongelmat ovat puhuttaneet viimeaikoina. Pahimmillaan varhain koettu yksinäisyys tai huolen puute voi aiheuttaa muiden ongelmien lisäksi pysyvää syrjäytymistä. Nyt monet tahot julkisuudessa ovat havahtuneet kampanjoimaan yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Ongelma on haluttu nostaa suureen tietoisuuteen ja se on erinomainen asia. Sivakalla yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Konsernilla on […]

Lue koko kirjoitus

Sivakka samalle viivalle muiden ARA toimijoiden kanssa

Raimo Hätälä kirjoitti 17.10.2017

Oulun kaupunki on uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa asettamassa Sivakalle tuottotavoitteen. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tuoton määrittäminen on tarkoin laissa säänneltyä ja tuloutusta ei voida vuosittain korottaa. Voimassa olevan lain mukaan yleishyödylliseksi nimetty ARA-asuntojen tuottaja voi sisällyttää omakustannusvuokraan 4 %:n koron omistajan yhtiöön sijoittamalle omarahoitusosuudelle. Lähes kaikki ARA-asuntojen omistajat ovat sisällyttäneet tämän korkotekijän mukaan omakustannusvuokraansa jo vuosien ajan. […]

Lue koko kirjoitus

Lööppi -otsikoilla lisää mielenkiintoa Puolivälinkankaan kehittämiseen

Raimo Hätälä kirjoitti 13.09.2017

Kaleva otsikoi Puolivälinkankaan kehittämiseen liittyvien ideasuunnitelmien julkistamista otsikolla: ”Puolivälinkankaalla puretaan kerrostaloja ….” Puheet purkamisesta ovat kovasti liioiteltuja tilanteessa, jossa vasta selvitellään erilaisia vaihtoehtoja Puolivälinkankaan kehittämiseksi Menninkäisentien varressa. Kyseessä on pitäjänteinen kehittämishanke, jolla varmistetaan Puolivälinkankaan vetovoiman säilyminen ja tarvittava uudistuminen. Viidessä kymmenessä vuodessa asumisen tarpeet ovat muuttuneet niin paljon, että osa nykyisistä taloista vastaa nykyiseen kysyntään […]

Lue koko kirjoitus